Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. Proverbe 30:5

Tineri

        Înavată de la furnică, lenesule!

Charles Haddon Spurgeon, în cartea sa inulata " Din cuvintele lui Ion Plugarul" afirma : " M-aş face mai degrabă hamal decat să stau fara să fac nimic, decât să mă uit în oglinadă şi să văd un om care n-a semanat niciun cartof în ogorul ţării dar, dar in schimb, a luat cât a putut. Mai bine să mor onorabil decât să trăiesc o viaţă de nimic. Mai bine m-as urca singur în sicriu decât să traiesc o viaţa de mort."
În acest mod, de unii considerat dur, exprima dânsul durerea şi revoltarea sa în faţa unei boli mută dar care face foarte mari pagube: LENEVIA.
Oamenii leneşi sunt destul de răspândiţi şi cresc fără să-i fi semănat cineva, o categorie de oameni care văd viaţa dintr-o perspectivă total greşită:
    •    " Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui." ( Proverbe 26:14) = somnul, foarte bun, împortant şi sănătos, niciodată nu e suficient şi mereu ar mai dormi "PUŢIN" şi ar face NIMIC.
    •    " Afară este un leu, pe uliţă este un leu." ( Proverbe 26:13 ) = la orice colţ leneşul vede un pericol, un motiv pentru a fi fricos, o " alucinaţie ", o motivaţie în plus pentru a sta în casă, în pat, pentru a se mai odihni "PUŢIN"
    •    " Cine lucrează cu o mâna leneşă sărăceşte... " ( Proverbe 10:4 ),
            " Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame." ( Proverbe 19:15 ), " Leneşul îşi vâră mâna în blid şi-i vine greu s-o ducă iaraşi la gură. " ( Proverbe 26:15 ) ... Una din cele mai respingătoare imagini din lume ar putea-o oferi lenesul care abia ar întinde mana în blid, chiar dacă afară ar ploua orez fiert şi chiar dacă n-ar ţine un blid în care să încapă mai mult decât are el însuşi nevoie, Dacă însă ar ploua băutura, poate că s-ar mişca ceva mai repede, că apoi să poată trândăvi cu atât mai mult.
Un om care-şi pierde vremea şi puterea cu trândăvia se aşează singur ca ţintă a Diavolului, care este un vânător foarte iscusit şi ciuruieşte întruna pe leneş cu gloanţele lui. Cu alte cuvinte, leneşii il provoacă pe Diavolul ca sa-i ispitească, să le găsească treabă iar apoi să le dea şi plată. Si aşa iau fiinţă beţivi, fumătorii, jucatorii de noroc, hoţii şi dependenţi de orice fel de dependeţă.
 
INSĂ...
Dumnezeu Tatal, Creatorul nostru, ne spune: " DU-TE LA FURNICĂ, LENEŞULE, UITA-TE CU BĂGARE DE SEAMĂ LA CĂILE EI ŞI ÎNŢELEPŢEŞTE-TE." Trebuie oare ca oameni să înveţe de la animale şi insecte? În mod evident Dumnezeu a găsit cu cale să ne înveţe ceva dându-ne ca şi exemple păsarile cerului, plantele dar şi cele mai mici creaţii ale Lui: furnicile ce lucreaza mult, foarme mult, într-o continuă mişcare, toate împreuna şi mereu în acelaşi ritm, foarte rapid, ele nu pierd timp, şi totuşi, făr nici un sef care să le supravegheze.
În diferite momente, Dumnezeu, prin Cuvântul Său, ne îndeamnă să fim harnici, să nu piardem vremea, deorece El ne este exemplu cel mai viu de harnicie, începand de la ÎNCEPUT, de la facerea pământului până la mine şi tine.
Oamenii harnici consideră munca o binecuvântare, şi un blestem, ei cheltuiec banii cu cumpatare făra să irosească nici un cent, ei sunt conştienţi că numai munca cinstită aduce bogăţia, ei Il cinstesc pe Dumnezeu cu averile lor si El îi binecuvintează.

REMEDII?
Charles Haddon Spurgeon este de părere că în faţa oamenilor leneşi ar trebui atârnată o oglindă mare, în care să fie siliţi să se privească, căci, dacă ar vedea cu ochii oamenilor harnici, cu siguranţă că n-ar putea suferi să se uite multă vreme sau deseori... Dumnezeu însă, în 2 Petru 1: 5-8 ne spune : " DE ACEEA, DAŢI-VĂ ŞI VOI TOATE SILINŢELE CA SĂ UNIŢI CU CREDINŢA VOSTRĂ FAPTA; CU FAPTA, CUNOŞTINŢA; CU CUNOŞTINŢA, ÎNFRANAREA; CU ÎNFRANAREA, RĂBDAREA... CACI, DACĂ AVEŢI DIN BELŞUG ACESTE LUCRURI ÎN VOI, ELE NU VĂ VOR LASA SĂ FIŢI NICI LENEŞI, NICI NERODITORI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE DEPLINA CUNOŞTINŢĂ A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS."

DAR TOTUŞI....
Nimeni nu te poate obliga să faci ceva, să iţi schimbi ochii cu care te vezi in oglingă... Tu alegi cunoscând ce este bine şi ce nu ... deci.... HARNIC SAU LENEŞ?

                                                                                                                   Asandoaie Cosmina Alexandra 14.05.2014
 
 
 
                                                                                                                                                                                                
 
                                                                         Ispita
Uitându-ne la viața lui Iosif, descrisă in cartea Genesa între capitolele 37 și 45, vedem un tânăr ca oricare: cu calități și slăbiciuni; un tânăr ce a trecut prin multe lupte și ispite în anii tinereții lui. Cu toate acestea, a rămas un exemplu demn de urmat și în zilele noastre. Iosif a fost un tânăr ce a dovedit caracter și frică de Dumnezeu în fața încercării și ispitei.
Ispita
Una din cele mai puternice ispite ale omului este ispita sexuală, chiar și tânărul Iosif a dat piept cu această ispită foarte puternică pentru un tânăr. Însă Iosif a biruit.
Oare cum de a reușit?  Genesa 39:11-12 "Într-o zi, când intrase în casă, ca să-şi facă lucrul, şi când nu era acolo nici unul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină, zicând: "Culcă-te cu mine!" El i-a lăsat haina în mână, şi a fugit afară din casă."
De unde vine ispita?
"Nimeni, când este ispitit, să nu zică: "Sunt ispitit de Dumnezeu". Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea." Iacov 1:13-15
 Cum putem birui ispita?
1. Trebuie să întelegem căci putem avea biruința asupra ispitei doar în urma luptei cu noi înșine, cu firea noastră pământească. În această luptă trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu în rugăciune ca să ne îmbrace cu putere divină. Domnul Isus a spus: "Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă,                        dar trupul este neputincios." Marcu 14:38
 
2. Acel "vegheați" din vorba Domnului Isus trebuie să ne ducă cu gândul la ascultarea noastră de Cuvântul lui Dumnezeu și de îndemnurile Duhului Sfânt ce le primim în inima noastră. "Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu."  Romani 8:12-14
 
3. Partea noastră mai este, să facem tot ce ne stă in putință pentru a sta cât mai departe de acele locuri, anturaje sau lucruri prin care ispita va avea prilejul să ne încerce. "Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată." 2 Timotei 2:22
 
Stim că tentațiile sunt multe, lupta este grea, dar să nu uităm:  Răsplata este imensă!
"Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc." Iacov 1:12
                                                                                   Să ne ajute Domnul Dumnezeu pe fiecare. Amin  
                                                                                                                                                                                                          Marian Năsăudeanu